El director general de Red.es ha presentat el Pla Operatiu 2018 de l’entitat, que preveu executar inversions en projectesi actuacions de transformació digital per valor de 130.500.000 d’euros. L’acte de presentació ha comptat amb una nodrida representació del sector i ha estat clausurat pel secretari d’Estat per a la Societat de la Informació i l’Agenda Digital, José María Lassalle.

El Pla Operatiu 2018, accessible a la pàgina web de l’entitat i que ha estat aprovat recentment pel Consell d’Administració de Red.es, recull la relació de projectes que es desenvoluparan durant el present exercici, que és el segon d’implementació del Pla Estratègic de l’entitat 2017-2020. Ha estat dissenyat per a respondre a dues grans reptes: complir amb els compromisos adquirits pel que fa a execució i certificació de fons europeus per a aquest exercici, i donar continuïtat a convocatòries i convenis per assegurar la base de negoci futur en els propers anys.

Amb l’objectiu de contribuir a la transformació digital de les administracions, de les empreses i de la societat, aquesta iniciativa recull les convocatòries del Pla Nacional de Territoris Intel·ligents, així com nous programes enfocats en sectors emergents o la formació en capacitats digitals de la ciutadania, entre d’altres que fa a les inversions que es destinen a cada un dels quatre eixos en què s’estructura el Pla Estratègic de Red.es, 44.240.000 d’euros s’invertiran en Ecosistema Digital, 81.390.000 seran per Govern Digital , 3,35 milions aniran a Hub Digital i 1,53 milions es destinaran a Organització Digital. De totes aquestes xifres, un total de 49 milions s’assignaran a la realització de convocatòries i convenis.

Cal subratllar a més el notable increment en la previsió de certificació de fons europeus a l’entitat durant aquest 2018, que ascendirà a 167 milions d’euros. Un total de 148 procediran del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), mitjançant el Programa Operatiu Plurirregional d’Espanya (POPE). Altres 18,5 pertanyen al Fons Social Europeu (Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil i Programa Operatiu d’Ocupació, Formació i Educació) i 0,5 milions estan vinculats a altres programes.

Redes Telecom