Sona per tot arreu. Tothom en parla. El concepte Blockchain és tan popular com de vegades incomprès. Per tenir clar en què consisteix i si pot tenir una aplicació en l’empresa, responem a 7 preguntes bàsiques:

1. Quin és l’origen del Blockchain?

El Blockchain el va crear el senyor Nakamoto el 2008. De fet, tal va ser la senyora Nakamoto … o un grup de gent que s’ha autodenominat així. La veritat és que ningú ha desfet el misteri de qui està darrere d’aquest nom; però el que sí se sap és que el seu objectiu era desenvolupar una tecnologia que els permetés crear una moneda digital: el ja famós Bitcoin.

Així doncs, el Bitcoin és la primera aplicació que ha tingut el sistema Blockchain, que permet crear bases de dades amb una característica molt especial: són en codi obert. D’aquesta manera, qualsevol persona pot descarregar lliurement i gratuïtament el codi d’Internet i, fins i tot, podria millorar-lo.

La millor manera d’entendre-ho és davant la primera propi nom: cadena de blocs. Cada nova informació que s’afegeix a la base de dades genera un nou bloc que s’encadena amb l’anterior bloc i dóna continuïtat a la cadena. Ja tenim una cadena de blocs.

A més, una de les característiques essencials és que es tracta de bases de dades distribuïdes i replicades, és a dir, que la informació està copiada de manera idèntica en cadascun dels nodes que formen la xarxa. Totes les còpies de la base de dades tenen exactament la mateixa informació.

Això sí, a diferència de les bases de dades tradicionals, que permeten crear, llegir, actualitzar i eliminar; el Blockchain, només permet les dues primeres, és a dir, no és possible modificar ni eliminar cap bloc un cop s’ha creat.

2. Com funciona?

Tota la informació que es vol guardar pararà en un bloc que conté tres informacions essencials (a més d’altres camps complementaris): un segell de temps, l’identificador (ID) del bloc anterior i la identificació del propi bloc. Ara bé, cal tenir en compte que l’identificador (ID) de cada bloc s’obté amb la conjugació del segell de temps i de l’ID del bloc anterior, i que la seva generació és lenta a causa de la forma en què es calcula.

Aquest punt és un dels factors que explica una de les característiques bàsiques del Blockchain: la seva gran seguretat. I és que no es tracta tan sols que sigui una base de dades encriptada. Si un hacker aconseguís superar aquesta encriptació, en realitzar qualsevol canvi i la informació guardada provocaria un canvi en l’ID del bloc, que ja no coincidiria amb l’ID que s’havia guardat en el bloc següent. I si no coincideixen, es trenca la cadena.

Això fa molt fàcil identificar si algú ha arribat a entrar i canviar alguna dada. A més, en el cas que s’aconseguís modificar tota la cadena de forma prou ràpida perquè ningú se n’adonés, caldria fer-ho també almenys en el 51% de totes les rèpliques al llarg de la xarxa. El que resulta més que improbable, impossible.

La necessitat de tanta potència informàtica i de temps per fer els canvis dels ID, impossibilita que els altres usuaris no s’adonin i l’aturi a temps. De fet, una de les característiques del Blockchain és que és lent. En aquest cas, lent significa segur.

3. Com es crea un ID de bloc?

Per crear l’ID del bloc s’utilitza una funció hash. Es tracta d’un petit programa informàtic que rep uns inputs (la informació que vols guardar) i retorna un nombre en codi binari. És una funció clàssica a la indexació de bases de dades, i en el cas del Blockchain utilitza una versió segura molt complexa anomenada Secure Hash Algorithm SHA-256.

Qualsevol petit canvi en l’entrada fa que el nombre resultant sigui molt diferent. Fer aquesta conversió és ràpid, però com Blockchain vol ser lent per ser més segur, introdueix diferents nivell de dificultat: fer que l’ID que surti comenci amb una determinada quantitat de zeros inicials. Per a això cal afegir més informació a l’entrada (el que s’anomena Nonce), que en la pràctica és un número de 0 fins a una mica més de 2.000 milions (231). Aquest procediment fa que, de mitjana, es triguin 10 minuts amb trobar l’ID. Aquest procés s’anomena ‘Proof of Work’.

4. Qui crea els blocs?

Els blocs els creen els Miners, empreses que tenen una còpia de la base de dades. Al Bitcoin, per exemple, totes les informacions de transaccions que es volen afegir a la cadena es posen en un “memory pool” fins que arriben els Miners i tracten de crear un nou ID amb aquesta informació. Els Miners competeixen entre ells per calcular l’ID del nou bloc, qui ho realitza primer, informa la resta i es genera el nou bloc.

L’incentiu per al Miner que o aconsegueix és una recompensa de 12,5 Bitcoins. Per ser els primers, els Miners cada vegada tenen equips més potents per ser més ràpids. Aquesta espiral competitiva no és positiva en termes de seguretat per al Blockchain, atès que redueix el temps necessari per crear cada bloc.

És per això que aproximadament cada dues setmanes (cada 2.016 blocs creats) es revisa l’estadística i si la mitjana de temps necessari per a obtenir les últimes ID ha estat inferior a 10 minuts, llavors el nivell de dificultat s’eleva. Actualment calen 17 zeros previs en el resultat del hash. En cas que la dificultat desincentivi als Miners i el temps de creació dels blocs pugi molt per sobre dels 10 minuts, es pot corregir reduint el nivell de dificultat.

5. És gratuït?

No hi ha res gratuït en els negocis. Cada nova informació que es vol afegir a la cadena es classifica amb criteris de prioritat que els Miners utilitzen per crear els blocs. Si volem que la nostra informació sigui prioritària per als Miners i s’afegeixi ràpidament a la cadena, es pot pagar una comissió per augmentar la seva prioritat.

6. Quines són les barreres del Blockchain?

Un dels elements que enterboleix el sistema Blockchain és el gran consum d’energia que genera, especialment en la generació dels ID. Per exemple, la xarxa Bitcoin va gastar al novembre de 2017 la mateixa energia que tot Irlanda el mateix mes.

Per reduir la despesa del ‘Proof of Work’, s’estan discutint noves estratègies com el ‘Proof of Stake’ (on només podrien crear blocs dels Miners que tinguin més bitcoins); i el ‘Proof of Authority’ (on només els Miners amb més reputació i credibilitat podrien crear blocs).

Altres barreres del Blockchain són el volum d’informació que genera, o el fet que es troba en un període d’adopció que genera incerteses i la seva lentitud.

7. El Blockchain només serveix per a les finances?

Rotundament NO.

Actualment vivim una fase d’exploració i encara que el primer ús que ha tingut ha estat en les moneda digital; el seu potencial va molt més enllà.

Per exemple, Walmart i IBM apliquen Blockchain per a la traçabilitat de tota la cadena de valor d’un producte. O la mateixa IBM i MAERSK també fan seguiment de tots els contenidors a escala mundial amb aquest sistema.

Actualment no hi ha cap sector que no estigui posant en marxa projectes de Blockchain per provar la seva viabilitat i idoneïtat. Haurem d’esperar per veure quines són les aplicacions més reeixides i on es consolida, però el que és segur és que el Blockchain ha arribat per quedar-se.

Carles Gomara – Tecnonews