Com cada any, Justícia ens demana l’actualització dels col·legiats que estan interessats ens estar inscrits a la seva llista de pèrits.

S’ha enviat per correu electrònic a tots els col·legiats la informació i els fitxers per fer la inscripció o l’actualització de les dades. Si algun col·legiat no l’ha rebut o vol més informació s’ha de posar en contacte amb la secretaria del COEINF: secretaria@enginyeriainformatica.cat

Aquesta actualització és tant per a la llista que preveu la llei d’Enjudiciament Civil (LEC), arts. 341 i ss., com per a la dels perits que estan disposats a actuar en els supòsits i condicions de l’Ordre JUS/419/2009 relativa al pagament de peritatges a càrrec del Departament de Justícia, i que es farà tenint en compte el que es disposa en els articles indicats de la LEC, i el que estableix la instrució 5/2001, de 10 de desembre de 2001, del Ple del Consell General del Poder Judicial.

La inclusió en les llistes de perits és totalment voluntària, i que des del moment en què un professional accedeix a les mateixes està subjecte a la possibilitat que sigui cridat per un òrgan jurisdiccional de l’àmbit on ha declarat la seva voluntat de treballar. Només podrà excusar el nomenament per les causes establertes en la LEC. En el cas que el perit no accepti el nomenament fet per l’òrgan judicial, sense causa justificada, perdrà el torn de la llista, i en el cas de reiteració, podrà ser exclòs de la mateixa.