El seminari tindrà lloc el proper dijous 19 de setembre a les 18.00 h, a la Sala d’Actes Manuel Martí Recober de la Facultat d’Informàtica de Barcelona (edifici B6 del Campus Nord UPC, planta baixa).

La intel·ligència artificial ja juga un paper important com a eina en activitats creatives com la música, l’arquitectura, les belles arts i la ciència. No obstant això, podem aspirar a relacions més ambicioses entre els ordinadors i la creativitat. En lloc de ser només una eina per ajudar els creadors humans, podríem veure la màquina com una entitat creativa en si mateixa, almenys fins a un cert grau. Amb aquesta idea en ment, una definició de creativitat àmpliament acceptada és: “una idea creativa és una combinació nova i valuosa d’idees conegudes”. En altres paraules, les lleis físiques, els teoremes, les peces musicals poden generar-se a partir d’un conjunt finit d’elements existents i, per tant, fins a cert punt hauria de ser possible replicar elements de creativitat per mitjà d’ordinadors. Aquesta visió ha activat un nou subcamp de la Intel·ligència Artificial anomenat Creativitat Computacional. En aquesta conferència tractaré la qüestió de la possibilitat d’aconseguir creativitat computacional a través d’alguns exemples en música i arts visuals.

EL PONENT

Ramon López de Mántaras Badia és professor d’Investigació del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) a l’Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial. Doctor en Física per la Universitat Paul Sabatier de Tolosa, “Master of Science” en Informàtica per la Universitat de Califòrnia-Berkeley i Doctor en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya. Va ser professor Titular de la Facultat d’Informàtica de Barcelona i catedràtic de la Universitat Pierre et Marie Curie de Paris. Ha rebut, entre altres, els següents reconeixements:

  • Premi “Ciutat de Barcelona d’Investigació” el 1982,
  • Premi “Swets & Zeitlinger Award” de l’Associació Internacional d’Informàtica Musical el 1997,
  • Premi “Robert S. Engelmore Award” de l’Associació Americana d’intel·ligència Artificial el 2011,
  • Premi “Distinguished Service Award” de l’Associació Europea d’intel·ligència Artificial (EurAI) el 2016,
  • Premi “Donald E. Walker Award” de IJCAI el 2017, i
  • Premi Nacional d’Investigació “Julio Rey Pastor” en Matemàtiques i tecnologies de la Informació i les Comunicacions el 2018.

És membre d’honor de EurAI (Associació Europea d’Intel·ligència Artificial) i membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans. Actualment investiga en raonament per analogia i en tècniques d’aprenentatge automàtic en robots humanoides. Recentment ha publicat el llibre de divulgació “Inteligencia Artificial” dins de la col·lecció de llibres del CSIC “Qué Sabemos de” de la editorial Los Libros de la Catarata. Per a més informació consultar: http://www.iiia.csic.es/~mantaras

INSCRIPCIONS

Les places són limitades i cal registrar-s’hi. Els socis poden portar un acompanyant i tindran preferència en l’assignació de places.

SOCIS (fa falta fer login)

NO SOCIS

FIBAlumni