Amb l’inici de la plena aplicació el passat 25 de maig del nou Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD) es va incorporar com a obligatòria a tot Europa una nova figura, el Delegat de Protecció de Dades (DPD o DPO per les sigles en anglès). El DPD s’ha de designar a totes les administracions públiques (incloent-hi els organismes i empreses públiques) i en les empreses o entitats privades en determinats supòsits, com aquelles l’activitat principal consisteixi en el tractament massiu de dades personals, dades especialment protegides o relacionats amb condemnes o infraccions penals.

La figura del DPD es crea per estar al costat del responsable i de l’encarregat de tractament de dades personals com una figura amb funcions d’assessorament i informació, supervisió en el compliment de la legislació vigent, cooperació i enllaç amb les autoritats de control.

L’article 37.5 de l’RGPD estableix el requisit de competència professional per al DPD, literalment “The data protection officer shall be designated on the basis of professional qualities and, in particular, expert knowledge of data protection law and practices and the ability to fulfil the tasks referred to in Article 39“.

En aquest sentit les persones titulades en enginyeria informàtica tenen les competències específiques en matèria de regulació i legislació de productes, serveis i activitats informàtiques, ja que formen part de les competències adquirides mitjançant la formació universitària dels enginyers i enginyeres en informàtica (Grau i màster oficials d’enginyeria informàtica), sent l’única formació universitària oficial que incorpora aquesta qualificació. L’altre gran col·lectiu professional interessat en la figura de l’DPD és el dels advocats, si bé en aquest cas no n’hi ha prou amb la titulació, sinó que ha d’acreditar-se i realitzar-se addicionalment una qualificació específica en matèria de dret informàtic.

Amb l’aparició d’aquest nou rol, moltes administracions i organismes públics estan realitzant convocatòries al·ludint a la titulació en dret per optar a aquest lloc, però en alguns casos oblidant la titulació d’Enginyeria Informàtica, els professionals estan acreditats tècnicament i jurídicament com complidors del requisit establert pel RGPD per a aquest lloc, com ja s’ha explicat.

Sense anar més lluny, el passat mes de juny el Defensor del Poble Andalús publicar una convocatòria per a cobrir el lloc de DPD tant per al Defensor, com per al Parlament d’Andalusia en la que establia com a requisit de titulació per accedir al lloc de DPD comptar amb la llicenciatura de dret. Pedro Espina, vicedegà del Col·legi Professional d’Enginyers en Informàtica d’Andalusia, va recórrer aquestes bases perquè fossin modificades i incloguessin la possibilitat d’accedir des d’altres professions com l’Enginyeria Informàtica. El recurs es va admetre, realitzant-se una nova convocatòria eliminant el requisit de titulació en dret

Des de l’Organització Col·legial d’Enginyeria Informàtica considerem essencial que les administracions incloguin explícitament en l’accés al lloc de DPD als professionals de l’Enginyeria Informàtica, especialment quan ja hi ha un important col·lectiu de professionals de l’enginyeria informàtica que des de fa anys s’ha especialitzat en matèria de protecció de dades, amb una ampli bagatge d’acompliment de serveis professionals sobre protecció de dades (auditories, consultories, compliment, incidències).

Addicionalment cal destacar la necessitat per a les administracions, empreses i organitzacions en general de l’exercici del DPD amb criteris d’operativitat, viabilitat i compliment real, ja que el passat recent ha proporcionat massa exemples de males pràctiques sobre protecció de dades de manera irreal, inviable i sense criteri de viabilitat i operativitat per a les organitzacions, que ha redundat en una negativa percepció de la matèria com a negativa, tecnocràtica i no creadora de valor. Per si fos poc, la complexitat dels processos de protecció de dades és cada vegada més gran, incloent-hi sistemes i serveis en què els coneixements efectius sobre enginyeria informàtica acaben sent un valor fonamental i diferencial. En resum, la dicotomia entre el mer compliment teòric que suposa un simple arnès formalista per a l’organització o bé el compliment real conciliant amb la creació de valor operacional, tècnic i de negoci, i per descomptat per als afectes pels mateixos tractaments de dades.

Des de CCII animem a tot el nostre col·lectiu professional a aprofitar aquesta nova i rellevant perspectiva d’especialització professional per als enginyers i enginyeres en informàtica, no només posant en valor la qualificació adquirida, sinó ampliant-la de manera específica en aquest àmbit amb tanta demanda, i en el que els professionals de l’enginyeria informàtica estan cridats de manera natural a tenir un paper fonamental.

CCII