El president de la l’Associació Catalana d’Enginyers en Informàtica (ACEI), convoca als associats/des a l’Assemblea pel dilluns 11 de febrer de 2019 a les 18:30 en primera convocatòria, i a les 19:00 en segona convocatòria, a la seu del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF), Plaça Ramon Berenguer el Gran 1, entresòl 1a, 08002 Barcelona (Consulteu el mapa).

Ordre del dia:

 • 18:00 Acreditació
 • 18:30 1a Convocatòria Assemblea Ordinària
 • 19:00 2a Convocatòria Assemblea Ordinària

  • Aprovació, si s’escau, de l’Acta Anterior
  • Informe del President (Eduard Elias)
  • Eleccions a Junta Directiva
  • Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud per incorporar ACEI a l’Institut d’Enginyers de Catalunya (INEC)
  • Torn obert de Paraules

Al final del la convocatòria de l’assemblea publicada al web trobareu el formulari per confirmar l’assistència (enllaç).

Barcelona, 14 de gener de 2019

Eduard Elias i Vila
President en funcions de l’ACEI

ELECCIONS A JUNTA DIRECTIVA DE ACEI (Associació Catalana d’Enginyers en Informàtica)

CALENDARI

 • Dimecres 16 Gener 2019 Inici presentació candidatures
 • Dimecres 23 Gener 2019 Final presentació candidatures (fins a les 12h)
 • Dijous 24 Gener 2019 Proclamació candidatures provisionals
 • Inici reclamació candidatures
 • Dimars 29 Gener 2019 Final reclamació candidatures (fins a les 12h)
 • Proclamació candidatures definitives
 • Dimecres 30 Gener 2019 Inici campanya electoral
 • Dimecres 6 Febrer 2019 Final campanya electoral (fins a les 00.00h.)
 • Dilluns 11 Febrer 2019 Votacions durant l’Assemblea General Ordinària de socis
 • Dilluns 11 Febrer 2019 Proclamació de resultats.

Procediment per a la presentació de candidatures a la Junta Directiva de ACEI (Associació Catalana d’Enginyers en Informàtica) per a l’Assemblea General Ordinària del dia 11 Febrer de 2019.

Segons l’article 14 dels Estatuts, és facultat de l’Assemblea General elegir els membres de la Junta Directiva.

La Junta Directiva provisional de ACEI (Associació Catalana d’Enginyers en Informàtica) ha acordat el següent procediment per a la presentació de candidatures en l’Assemblea General Ordinària del 11 de Febrer de 2019:

 1. S’obre un període de presentació de candidatures a la Junta Directiva. Perquè una candidatura es consideri vàlida s’haurà de presentar, dins del termini establert en el calendari d’eleccions a Junta Directiva, per correu electrònic a l’adreça secretaria@enginyeriainformatica.cat
 2. Les candidatures han de tenir un mínim de quatre persones, que han de ser socis numeraris de l’Associació.
 3. Les candidatures provisionals i les definitives es publicaran mitjançant comunicació per correu electrònic.
 4. Tot el procés electoral queda regulat pels Estatuts de l’Associació i la Secretaria Provisional vetllarà pel seu compliment.

Maria del Pilar Oller Silvestre
Secretària ACEI (Associació Catalana d’Enginyers en Informàtica).

?

Formulari per confirmar l’assistència a l’Assemblea de l’ACEI del 11 de febrer de 2019 a les 18:30 a la seu del COEINF

Convocatòria Assemblea ACEI 11 febrer 2019
599
599599599599
* La secretaria es posarà en contacte amb aquelles persones que vulguin delegar vot