El curs permetrà als estudiants adquirir coneixements que facilitaran la seva inserció laboral a la vegada que es vetllarà pel seu benestar emocional i social mentre duri el procés de recerca car s’acompanyarà d’un procés de mentoring personalitzat per part de la coordinació del curs i de sessions grupals amb els companys/es.
El desenvolupament del programa dotarà a l’alumnat d’eines per tal de millorar les seves habilitats comunicatives, socials i de gestió emocional amb la finalitat que li sigui més fàcil (re) incorporar-se al món laboral. Les empreses valoren especialment les actituds dels candidats i candidates en els processos de selecció essent sovint el factor decisiu de contractació un cop es reuneixen els requisits de l’oferta quant a aptituds i l’experiència professional.

Cada discent dissenyarà el seu projecte de millora personal i pla de treball per a la recerca activa de feina on podrà aplicar els coneixements teòrico-pràctics i experiencials apresos durant el procés formatiu.

Eines, recursos i informació per a la (re) inserció laboral (UdL)

PREINSCRIPCIÓ: 25/07/18 fins al 15/10/18

MATRÍCULA: 25/07/18 fins al 15/10/18

LÍMIT D’ALUMNES: 25

IMPORT MATRÍCULA: 45 €

Aquest curs està cofinançat pel Centre de Formació Continua com una acció específica de responsabilitat social corporativa. Té un cost per a l’alumnat d’un 10% de l’import, sent el cost real del curs de 450€.

Inscripcions i més informació (clicar aquí).