Preinscripció oberta fins al 24 de febrer!

Des de l’organització col·legial d’enginyeria informàtica s’ha impulsat i oficialitzat un estàndard en matèria d’elaboració de projectes d’enginyeria informàtica. Amb aquesta norma tècnica s’ha resolt la manca d’una definició uniforme dels projectes d’enginyeria informàtica, de manera similar a l’arquitectura i el conjunt d’enginyeries. L’estàndard CCII-N2016-02 Norma Tècnica per a la realització de la Documentació de Projectes en Enginyeria Informàtica, és una eina essencial en l’àmbit de l’enginyeria informàtica, i el seu coneixement i aplicació pràctica és d’alt interès acadèmic i professional en general.

Amb aquest context, i en el marc de la recent formalització de col·laboració CCII-UNED, hem materialitzat les primeres accions formatives en aquesta matèria obertes a nivell nacional:

  • Un curs amb orientació acadèmica-universitària, especialment pensat per a professors universitaris i alumnes d’escoles d’enginyeria informàtica de particular interès per a coneixement i aplicació pràctica de l’estàndard en l’elaboració i direcció de TFG i TFM.
  • I un altre curs amb orientació general-professional-empresarial,  pensat per al coneixement i aplicació pràctica de l’estàndard a nivell professional tant en l’àmbit empresarial com en general al sector públic i privat.

Tots dos cursos en modalitat a distància, amb sessions telepresencials dels professors.

Aquí l’enllaç a les fitxes web dels cursos i a la inscripció i matrícula :

La preinscripció estarà oberta fins al dia 24 de febrer .

Els alumnes realitzaran els cursos de manera flexible entre el 4 de març i el 5 d’abril en modalitat a distància  mitjançant la plataforma d’aprenentatge electrònic de la UNED. Els cursos estan limitats a 20 places. La prioritat de matrícula serà per ordre d’inscripció. Les persones inscrites que no puguin realitzar el curs per omplir-se la convocatòria conservaran prioritat d’inscripció per a la seva possible matriculació en la següent convocatòria que es realitzi.

Preu de matrícula i política de descomptes:

  • Matrícula ordinària: 57 €. Dcto. especial primera edició 10%:  51,30 €
  • Matrícula Col·legiats (Dcto 30%):  39,90 €
  • Matrícula Estudiants Precol·legiats (Dcto 30%):  39,90 €
  • Matrícula professors i estudiants UNED (Dcto 20%):  45,60 €
  • Matrícula professors i estudiants Altres Universitats (Dcto 15%):  48,45 €

+ info a través dels col·legis autonòmics o els nostres canals habituals:  https://ccii.es/quienes-somos/contacto

CCII