Entanglement Partner i Qilimanjaro entre les empreses emergents del Quantum Computing Ecosystem, segons BCG (Boston Consulting Group). L’impacte total de la informàtica quàntica és probablement a més d’una dècada de distància. Però aquests empreses estan entre les que es preveu que tindran rellevància per als empresaris i que prometen grans canvis en els pròxims cinc o deu anys.

Els experts estan convençuts que amb el temps poden construir una computadora quàntica d’alt rendiment. Donats els obstacles tècnics que s’enfronten les computadores quàntiques: manipulacions a nanoescala, per exemple, o bé en entorns de buit o a temperatures criogèniques, el progrés dels últims anys és difícil d’extrapolar-lo cap al futur. A llarg termini, aquestes màquines probablement formaran nous paradigmes informàtics i empresarials resolent problemes computacionals que actualment estan fora de l’abast. Podrien canviar el joc en camps com la criptografia i la química (i, per tant, la ciència material, l’agricultura i els productes farmacèutics), per no parlar de la intel·ligència artificial (AI) i l’aprenentatge automàtic (ML). Podem esperar aplicacions addicionals en logística, fabricació, finances i energia.

Més informació a “The Next Decade in Quantum Computing—and How to Play