A young woman with a large resume sitting with other prospective employees

Per al 90% dels llocs es demanarà, a curt termini, algun tipus de competència digital, però hi haurà moltes vacants per cobrir davant la dificultat de trobar uns experts que, a dia d’avui, no tenen la formació, recursos i especialització necessàries.

Intel·ligència artificial, cloud, big data, ciberseguretat, Internet de les Coses …l’auge de les noves tecnologies comportarà la creació de nous llocs de treball que quedaran vacants davant la impossibilitat de trobar uns experts que actualment no tenen la formació, els recursos i l’especialització necessàries. De fet, segons la Comissió Europea, el 40% de les empreses té dificultats per contractar experts TIC i per al 2020 hi haurà mig milió de llocs de treball d’especialistes TIC sense cobrir, xifra que empreses i experts estimen que podria superar les 750.000 vacants.

En un context de digitalització empresarial les companyies estan tenint problemes ja no només per cobrir llocs de treball, sinó per trobar perfils de candidats que tinguin coneixements i habilitats digitals“, assenyala Tomàs Castropresident de la Confederació Espanyola d’Empreses de Tecnologies de la informació, Comunicacions i Electrònica (CONETIC) . “Cada vegada hi ha més joves habituats a interactuar amb tot tipus de dispositius electrònics, xarxes socials i aplicacions, però falten polítiques, programes i suports institucionals i educatius per derivar aquest interès dels joves cap a l’aprenentatge, la formació i la seva capacitació per a convertir-los en els experts TIC que ajudaran a les empreses a innovar i millorar la seva productivitat mitjançant l’ús de la tecnologia“, adverteix.

El president de AERTIC i membre de la junta directiva d’CONETIC, José Luis Pancorbo, subratlla que ”les empreses TIC tenim moltes dificultats per trobar personal que cobreixi les diferents especialitzacions que actualment té el nostre sector. No obstant això, la permanent relació amb la Universitat i els centres formatius ens permet traslladar aquesta inquietud i comptar amb nous empleats del nostre sector tecnològic, que han d’estar en constant actualització de coneixements. La formació contínua és un gran repte per a les empreses de tecnologies de la informació i la comunicació. Per aquesta raó, el nostre compromís és continuar desenvolupant actuacions formatives, col·laborant amb centres que imparteixen FP Dual i seguir incorporant personal especialitzat i qualificat “.

I és que segons l’estudi “Europe ‘s digital progress report 2017” de la Comissió Europea, el 2016 el 37% de la força laboral tenia un nivell insuficient d’habilitats digitals i un 11% no tenia totalment d’elles. El problema és que, tal com adverteix el Centre Europeu per al Desenvolupament de la Formació Professional, el 90% dels llocs de demandarà, a curt termini, algun tipus de competència digital . Així, per al 2025, el 84,6% de l’ocupació total de la UE serà realitzat per persones amb qualificacions digitals de nivell mitjà i alt, un percentatge que en el cas d’Espanya serà del 69,8%.

Per tractar aquesta situació, l’Agrupació Empresarial Innovadora del Sector TIC (Aertic), en col·laboració amb Conetic i l’European Digital SME Alliance, organitzen el proper 8 de novembre, a la sala d’actes de la Federació d’Empreses de la Rioja, la jornada “Digital Skills for European companies: training and attracting ICT talents”.

De la mà d’experts nacionals i internacionals, la jornada presentarà una sèrie de iniciatives reeixides que estan contribuint a atraure, educar i capacitar professionals de les TIC . A més, mostrarà resultats que serveixin per cridar l’atenció sobre una selecció de les carreres tècniques entre els joves europeus per fer-les més atractives, així com mostrar instruments per retenir als nostres talents digitals a les empreses europees.

TICpymes