El Consell General de Col·legis d’Enginyeria Informàtica es va reunir amb el grup d’experts de competències digitals de la xarxa IT Professionalism Europe (ITPE) per valorar l’estat dels programes de la Comissió Europea amb incidència en el IT Professionalism. En aquesta reunió es van tractar diversos temes, entre ells l’actualització de l’evolució de les noves iniciatives en el si del comitè d’estandardització CEN TC 428 Digital Competences and ICT Professionalism.

D’altra banda es va realitzar una proposta en comú sobre les línies d’activitat de la xarxa i en particular sobre l’elaboració i promoció d’una declaració per a l’impuls de la consolidació i maduresa de la professió informàtica a Europa. Finalment es van presentar els resultats d’iniciatives d’aplicació de la Norma Europea EN 16.234-1. Marc europeu comú per als professionals de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en tots els sectors d’activitat.

La xarxa ITPE va néixer al novembre de 2016, participant CCII en la seva constitució formalitzada a Amsterdam, i fruit de la qual progressivament s’han evolucionat línies de treball per a contribuir al procés de maduresa de la professió informàtica a Europa en els seus quatre blocs conceptuals: Competències, formació i Certificació, Ètica professional i Cos de Coneixement.

CCII