El conveni suposa la promoció de les competències digitals tant en els alts nivells i llocs directius relacionats amb les Tecnologies de la Informació.

El Consell de Col·legis d’Enginyeria Informàtica (CCII) i el Institut Nacional d’Administració Pública (INAP) han subscrit a Madrid un conveni de col·laboració per al desenvolupament i l’adopció de les competències digitals en les administracions públiques tant a nivell nacional com internacional.

Per als professionals de l’Enginyeria Informàtica aquest conveni suposa una col·laboració essencial per a la maduració i impuls de les competències digitals i la transformació digital de les administracions públiques.

El conveni signat amb INAP suposa la promoció de les competències digitals tant en els alts nivells i llocs directius relacionats amb les tecnologies de la informació i la comunicació com en els nivells més generals.

Aquest fet suposa un gran avanç pel fet que els empleats públics han de disposar d’un major coneixement i domini de l’administració electrònica i oferir, per tant, un millor servei als ciutadans. A més, es proporcionaran les habilitats necessàries per enfrontar-se a l’administració digital des de la seguretat i coneixent els possibles riscos i amenaces.

“Des del Consell de Col·legis d’Enginyeria Informàtica considerem que la formació del factor humà és un element clau per a la iniciativa que es pretén adquirir i com a líders i coneixedors de l’àmbit digital volem construir els fonaments per al nou paradigma en què ens trobem”, explica un comunicat emès per les dues organitzacions.

I conclou: “Els professionals de les Enginyeria Informàtica amb aquest conveni potenciarem, també aquesta gran iniciativa en l’àmbit internacional per mostrar en altres països d’Europa la decisió pionera i les bones pràctiques que es van a desenvolupar arran de la signatura d’aquest conveni”.

Computing