El CISO i CTO pugen enters entre els que tenen remuneracions més altes, on destaquen el CIO i CTO.

Spring Professional, la consultora de selecció de comandaments intermedis, mitjans i directius del Grup Adecco, presenta la guia del mercat laboral del 2018.

Dins el sector tecnològic, els perfils Telco tenen remuneracions més elevades que els perfils TIC. Tal és l’exemple dels CIO (Chief Information Officer), que poden arribar a percebre 250.000 euros bruts anuals de remuneració fixa més un 50% en variable. O els CTO (Chief Technology Officer), que poden arribar als 150.000 euros amb un 30 o 40% més en comissions.

Dins el sector també tenen una remuneració molt elevada perfils com el CSO (Chief Security Officer), amb un salari de fins a 120.000 euros anuals, i el Telco Service Delivery Manager (90.000 euros a l’any, més 15% de comissions). L’experiència requerida per a totes aquestes bandes salarials és d’almenys 10 anys.

Dins de l’àrea TI, els perfils més ben pagats són el director, que sí que pot arribar als 120.000 euros bruts anuals amb un 20% de salari variable i els CISO (Chief Information Security Officer) i els CDO (Chief Digital Officer), que amb una experiència demostrada molt menor (uns 5 anys) aconsegueixen salaris de 95.000 euros anuals complementats amb un 30% de variable.

Altres perfils sènior de l’àrea TI amb salaris alts són el IT Service Delivery Manager (85.000 euros bruts anuals més un 15% en comissions), l’Application Manager (83.000 euros bruts anuals més comissió del 15%) i el SW Architect (82.000 euros).

Entre els perfils de menor experiència i rang, tenen remuneracions molt elevades, per exemple, els QA Managers, els Product Owners i els BI Project Manager; tots ells amb 60.000 euros anuals i entre un 10 i 15% de salari variable.

Els QA Automation i els Data Scientists es queden en 55.000 euros anuals amb un 10% en comissions.

tendències

Destaca entre les tendències que marquen les estratègies empresarials la ciberseguretat, que és una de les línies amb més creixement dins el sector després que ha passat en els últims mesos, on s’han fet més visibles les vulnerabilitats i la importància de la privacitat de la informació. En aquesta àrea s’espera un alt creixement en la recerca de perfils altament qualificats i especialitzats. Seguit a això hi ha el Cloud , on s’estima que fins al 2020 creixerà un 30% cada any, per facilitar l’accés a les aplicacions i infraestructures als usuaris amb la tecnologia més avançada, sent el coprotagonista de la transformació digital de les empreses i de la societat.

D’altra banda, amb l’augment progressiu de dades, la capacitat de treballar volums i la potencialitat per a la generació d’informació, el Big Data permet predir i conèixer models de comportament, necessitats per treballar en una estratègia d’increment de vendes i productivitats. Respecte a la quarta tendència identificada, com és IOT(comunament denominat, l’internet de les coses), diverses companyies multinacionals del sector han estat capaços d’unir més de 500 milions de dispositius, suposant un 39% de creixement respecte a l’últim any.

Aquest increment es desenvolupa en cinc entorns com són les ciutats, els vehicles, les llars, els espais comercials i la tecnologia personal, cada un d’ells amb estratègies diferents i tenint en compte que el major impediment a què s’enfronten és la barrera del cost/benefici en la comparativa de la innovació. Finalment, la intel·ligència artificial és dels desenvolupaments tecnològics que pega i enganxarà més fort en els propers anys.

REDACCIÓ COMPUTING