La llei que adapta l’escenari espanyol el famós GDPR acaba de ser aprovada per la Comissió de Justícia del Congrés. S’espera que el ple aprovi aquesta normativa, no exempta de polèmica, el proper 18 d’octubre.

La Comissió de Justícia del Congrés ha aprovat avui per unanimitat el text de la que serà la nova Llei Orgànica de Protecció de Dades, que recull les novetats que imposa el Reglament Europeu de Protecció de dades (més conegut per les seves sigles angleses GDPR) i va fins i tot més enllà, en regular aspectes com el que anomena “els drets dels ciutadans en el món digital”. No en va, el text es denomina Projecte de llei orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

És precisament la legislació d’aquests drets digitals l’aspecte que més reticències i crítiques està generant entre experts juristes i fins i tot entre les grans patronals del sector tecnològic, que han llançat un comunicat conjunt en què reclamen una major transparència i debat públic a l’hora de regular sobre aquest aspecte. Ametic i Digitals  afirmen que el fet que els grups parlamentaris hagin consensuat incloure en la tramitació parlamentària del projecte de llei un títol sobre drets digitals a través d’esmenes “trunca el necessari debat públic amb la participació de la societat civil, els òrgans consultius del estat i el sector privat”.

Segons Ametic i Digitals, “la indústria tecnològica que representem no s’oposa de cap manera a abordar els drets i llibertats en el món digital. Tanmateix, aquest assumpte és de tal transcendència, que necessita d’una reflexió assossegada i profunda en la qual tingui cabuda l’opinió de la societat civil, els òrgans consultius de l’Estat, l’acadèmia i la dels sectors interessats”. En concret, afirmen que les esmenes introduïdes en la llei inclouen conceptes jurídics indeterminats i no definits “que originen una situació de notable inseguretat jurídica”, com ‘Era Digital’, l’ocupació indistint de ‘Internet’ i la ‘Xarxa’ …, a més de “fer referència de manera poc precisa i homogènia a conceptes que no són del tot equivalents com ‘proveïdors de serveis’, ‘serveis d’Internet’, ‘operadors, plataformes i proveïdors de serveis i continguts’, ‘responsables de xarxes socials, xarxes socials, plataformes digitals i serveis equivalents de la societat de la informació’ sense que aquests conceptes deriven directament tampoc necessàriament d’altres lleis especials com la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic o la Llei 9/2014, de 9 de maig, general de telecomunicacions, o de Directives europees en la matèria”.

Des de la indústria també es lamenten de l’existència d’articles que es solapen amb el Reglament de Protecció de Dades o amb drets regulats en la legislació espanyola, com el dret de rectificació i el dret a l’oblit, “que ja són d’aplicació en l’àmbit digital”.

Entre els drets digitals que regula el projecte de llei es troba el dret a desconnexió digital dels empleats els caps de setmana i en l’horari fora del marc laboral (un dret inspirat a França, on aquest aspecte sí que està regulat) i el dret de connexió universal a la Xarxa.

COMPUTERWORLD