Formació destinada als professionals que consten inscrits a les llistes de perits judicials del Departament de Justícia. 60 places. Inscripció a la sessió del 23 d’abril al 14 de maig (ambdós inclosos). Un cop confirmada l’acceptació al curs, s’ha de satisfer l’import de 30,05 €. El curs es farà al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, Sala d’actes (Carrer d’Ausiàs Marc, 40, 08010 Barcelona).

Més informació i inscripcions (cliqueu aquí)

Continuant amb la línia formativa iniciada l’any 2005, el Departament de Justícia, mitjançant el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, ofereix un seguit d’activitats de formació adreçades als perits judicials per tal de millorar-ne la formació en relació amb la seva tasca professional vinculada amb el Departament.

El curs de formació general per a perits judicials té com a objectiu donar una formació de caràcter general sobre els procediments judicials i la funció que hi té el perit.

Programa

Dimarts 12 de juny, 16-19 h

La tasca del perit judicial en els procediments judicials
 – La figura del perit
 – Obligacions dels perits
 – Aspectes processals i administratius
Núria Parra, lletrada de l’Administració de justícia del Jutjat Penal núm. 14 de Barcelona

Pagament de peritatges judicials a càrrec del Departament de Justícia i llistes de perits
Josep Maria Mateu Parellada, tècnic de la Subdirecció General de Suport Judicial i Coordinació Tècnica

Dimecres 13 de juny, 16-19 h

L’informe pericial: Premisses, contingut i desenvolupament
Juan Manuel Acero, perit judicial

Defensa de l’informe pericial en vista oralActuació del perit.
Lluís Morell, perit del Departament de Justícia

Exposició comentada de casos pràctics
Manuel Rey, perit del Departament de Justícia

Col·loqui

Més informació i inscripcions (cliqueu aquí)