L’informe incorpora un seguit de pautes, procediments i mesures tècniques per ajudar al compliment de la normativa i proposa recomanacions per a les organitzacions que treballen amb un gran volum de dades.

El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública i el Centre d’Excel·lència en Big Data (CoE Big Data) han publicat l’informe Bones pràctiques per compartir dades personals en la nova economia de dades. Aquest document inclou pautes, procediments i mesures tècniques per ajudar a empreses i organitzacions que treballen amb big data a respectar la nova normativa de protecció de dades personals a nivell europeu.

L’informe posa especial èmfasi en la necessitat d’anonimitzar les dades personals en entorns tecnològicament complexos.

Amb aquesta publicació, la Generalitat vol ajudar a aprofitar el potencial del sector, tan a nivell empresarial com a nivell social, a qualsevol organització que vulgui sense que la protecció de les dades personals sigui un impediment per aconseguir explotar al màxim aquest potencial.

Així, l’informe recomana que es respectin sempre els principis de lleialtat i transparència; de responsabilitat sobre el tractament; de recerca i innovació responsable, i de perseguir un interès legítim i d’acord amb els usos que es proposen en el document. A més, es proposa que les empreses i organitzacions passin una avaluació d’impacteper comprovar que el tractament de les dades no viola la privacitat.

Per altra banda, el document insisteix en la necessitat de comprometre’s amb el públic i els interessats de fer un ús legítim i d’acord amb el que s’ha anunciat prèviament a la recollida de dades; i a garantir el dret a l’oblit i transportabilitat, entre d’altres.

Per facilitar tots aquests punts, els responsables de l’escrit aconsellen tenir un delegat de protecció de dades i seguir les recomanacions de l’European Union Agency for network and Information Security (ENISA) en matèria de seguretat i privacitat. També proposa un procés d’anonimització iteratiu que requereixi la superació d’un test de reidentificació.

BigData_Bones-Practiques_VDEF (pdf)

SamrtCatalonia