El Govern preveu un règim sancionador específic per dissuadir les empreses que intentin eludir el pagament d’aquest nou gravamen. En concret, en el pla pressupostari enviat a Brussel·les, Hisenda assenyala que castigarà “la realització de qualsevol acció o omissió que impliqui el falsejament o ocultació de la direcció de Protocol d’Internet (IP) o altres instruments de geolocalització o prova determinants del lloc de realització de les prestacions de serveis digitals”.

L’anomenada ‘taxa Google’ és un impost plantejat per la Comissió Europea que tracta de gravar certs ingressos de les multinacionals de l’economia digital, com Google i Facebook. La idea és aplicar-lo a les empreses amb més de 750 milions d’euros en vendes globals, de les quals almenys 50 milions corresponguin a països de la Unió Europea.

Amb aquesta taxa, del 3%, el Govern aspira a recaptar uns 1.200 milions d’euros, una quantia que supera en més de tres vegades les previsions de recaptació més optimistes de la Comissió Europea per a aquesta figura.

Segons l’anàlisi d’impacte que va elaborar l’executiu comunitari quan va presentar la seva proposta per a la Unió Europea, els 28 recaptarien 4.800 milions d’euros a l’any si s’apliquessin aquest impost. Això significa que els 1.200 milions d’euros que confia recaptar Hisenda equivaldrien al 25% de tot el que la Comissió Europea espera que un impost d’aquest tipus recapti a tota la UE, quan el PIB espanyol representa només el 7,5% del total.

Expansión