S’acosta l’adveniment de la 5G per a la gran majoria dels mortals, i ens anem preguntant en què ens pot ajudar la nova generació de connectivitat mòbil de banda ampla com a societat.

Les respostes són múltiples, però entre les més interessants i importants, s’expliquen les que ens ha donat 5G Americas en l’informe Gènere i TIC a l’Amèrica Llatina.

En aquest document (que es pot descarregar gratuïtament d’Internet) es tracta dels avantatges que pot aportar la banda ampla mòbil per a la reducció de la bretxa de gènere a Amèrica Llatina, encara que podria fàcilment ser extrapolable a altres regions del món que pateixin els mateixos problemes.

La banda ampla mòbil ofereix a les comunitats l’oportunitat d’accedir a la xarxa sense requerir d’una infraestructura física contínua (llegiu cable), de manera que pot beneficiar-se de serveis com l’educació a distància, o la salut a distància.

Sabem que són dues matèries -que es compten entre altres- en què les dones moltes vegades es veuen discriminades.

Segons indiquen des 5G Americas, les tasques dels governs locals són dos: d’una banda, pavimentar el camí perquè les operadores despleguin les xarxes de telecomunicacions i, de l’altra, les eines per facilitar que les nenes i les dones accedeixin a les TIC.

Notícia original a TecnoNews