Les conclusions del ‘Debat entre CTO i CIO’ celebrat a Barcelona, que ha comptat amb SWPro IT i Elinkcat com a patrons del debat, on es va analitzar la direcció tècnica, va tenir un primer envit al voltant de la retenció del talent TI en aquesta ciutat. La sensació és que s’està potenciant el concepte de l’HUB Tecnològic per a Barcelona, el que provoca certa inflació en termes de sous i perfils professionals. I això fa que cada vegada sigui més complicat retenir el talent.

A Barcelona segueix existint una escassetat de talent IT, de manera que la retenció de talent continua sent un problema greu per a les empreses. No és que no hi hagi talent de qualitat, que n’hi ha en bon nombre, sinó que hi ha més demanda que professionals disponibles en aquests moments.

Motivar els treballadors, establir un pla de carrera intern, etc., són estratègies que retenen més talents que “pagar més”. Sempre hi ha algú que és capaç de “pagar més” al treballador. Retenir el talent en termes econòmics surt molt car: millor buscar una estructura empresarial on es motivi i ens aproximem a les necessitats dels treballadors.

També s’entén que s’han de potenciar els plans de creixement professional interns per minimitzar l’impacte de la fugida de talents: formació, promoció, etc. Al costat d’això, el social, la vida personal, etc. s’ha de respectar sempre. La conciliació laboral i personal fa que els empleats se sentin còmodes, valorin les situacions a l’oficina i se sentin més propers a l’empresa. Així “fugen” menys.

En el debat es va comentar que els “informàtics” estaven situats en un segon pla abans. ” Picaven codi i ja. Ara estan començant a integrar-se en les estructures de l’empresa i fins a ocupar càrrecs directius. La gestió de personal és diferent ara que fa una dècada. S’aposta per coaching, motivació, etc.“.

A més d’això, el valor de la formació com a eina per formar el talent és indispensable per retenir professionals. Els formes de manera contínua i els incentives.

Gestió d’equips i gestió de grups

  • No és el mateix un grup de persones que un equip integrat.
  • Per aconseguir-s’ha de potenciar la cultura d’equip de treball.
  • Una manera de fer-ho és implicar-se en tots els processos, entre ells el de selecció de personal. Al final del dia, ells són els que treballaran colze a colze amb els fitxatges nous. Aquests processos coordinats s’agraeixen.
  • Si passem de grup a equip, és més difícil que es trenqui. Entren en joc factors personals i de proximitat entre els treballadors.

El CTO en les negociacions amb altres departaments

Altres conclusions de la trobada afecten directament el CTO, sobretot en la seva relació amb altres departaments:

– CTO i departament tècnic sempre ha de “demostrar” a gerència.

– S’han de fer propostes de valor a altres departaments.

– Es comença a entendre que IT aporta valor de negoci a la companyia. Si s’aconsegueix transmetre aquest missatge, es faciliten els processos.

–  El “roadmap” tecnològic pot ser una bona eina per a traslladar a un pla de negoci, on es presenten detalladament les necessitats del departament al CEO i al CFO, els dos escalafons a superar.

– El deure del CEO ha de ser entendre com funcionen tots els departaments. No ha de ser expert en IT, però sí ser una persona oberta a comprendre de què va la part tecnològica de la seva empresa. La tendència és que els CEO comencin a saber de tecnologia per evitar la falta de comunicació.

–  El departament financer també ha de fer un esforç per comprendre la tecnologia . És més difícil que el CFO entengui la part tecnològica, però s’ha de lluitar per això, ja que és part important de les decisions.

–  La tendència és que tant CEO com CFOs vagin aproximant-se a la comprensió de la tecnologia . L’esforç ha de venir per ambdues parts.

– A l’empresa, el departament IT ha de ser considerat com “una palanca per al negoci”, no com una mera eina per a altres departaments.

– El CTO ha de saber transmetre en ambdues direccions: tant al seu equip tècnic amb què treballa en el dia a dia com a l’equip directiu aliè a IT.

Les tecnologies que interessen més als CTO

  • Realitat augmentada, realitat virtual, control per veu, chatbots …
  • La impressió 3D al sector sanitari va a obrir camins molt interessants. També en el sector automobilístic. Es preveu un gran estalvi de costos, ja que no serà necessari fabricar exclusivament en un punt (Japó, per exemple).
  • També estalviarà cost a fabricants de productes (tipus figures); i els afectarà: quan s’estengui, es podran crear objectes “pirata” a casa.

COMPUTING