La CNMV s’ha proposat impulsar la representativitat de les dones en l’alta direcció de les empreses cotitzades mitjançant la publicació periòdica d’un índex o rànquing amb les empreses espanyoles segons el percentatge femení que tenen entre els seus càrrecs directius.

La idea, que ja ha posat en marxa amb èxit la Borsa de Londres, “contribuiria a una millor transparència i coneixement sobre les dones que formen part d’aquests consells i permetria que l’inversor tingués més informació sobre les empreses en què inverteix”, va defensar aquest dilluns la vicepresidenta de la CNMV, Ana María Martínez-Pina.

L’anunci es va fer durant un acte organitzat per la fundació Woman Forward en el qual es va analitzar el cas de R Eino Unit, país que ha aconseguit gairebé triplicar en cinc anys la presència de dones en els consells d’administració (el 12% el 2012 al 32% el 2017).

Martínez-Pina ha reconegut l a preocupació de la CNMV per la lentitud en la incorporació de dones a la direcció de les grans empreses espanyoles. I ha avançat que, segons l’informe de la CNMV corresponent a 2017 que es farà públic a finals de setembre, les societats cotitzades a Espanya tenen un 19% de dones directives, 2,4 punts percentuals més que el 2016, però encara estan lluny del 30% que exigeix per al 2020 el seu propi Codi de Bon Govern Corporatiu.

“Sent molt optimistes podríem arribar al 25% el 2020, però seguiríem allunyats del repte del 30% que ens hem marcat a Espanya i encara més de l’objectiu europeu d’arribar a un 40% de representativitat”, va reconèixer la vicepresidenta de la CNMV.

Segons el mateix estudi, a Espanya l’any passat va baixar el percentatge de conselleres executives , les que tenen responsabilitats diàries en la direcció d’empreses i no solament un lloc en el consell administratiu. La seva representació va baixar del 4,7% de 2016 al 4,5%.

Juntament amb la creació d’un índex empresarial de representació femenina en l’alta direcció, la CNMV prepara iniciatives per impulsar la presència de dones en els càrrecs intermedis de les empreses cotitzades, va anunciar la seva vicepresidenta.

“Les dones són el 60% de les llicenciades i el 45% del mercat laboral, però la seva presència comença a baixar a partir del càrrec de director executiu”, va incidir Martínez-Pina. “Sense la presència de les dones, les empreses i el propi país perden part del seu talent”.

En el mateix acte, Denis Wilson, directiva d’un dels organismes fiscalitzadors de la igualtat de gènere més reconeguts del Regne Unit , va reconèixer el paper que ha jugat un rànquing similar al que planteja la CNMV en l’avanç de les dones en l’alta direcció de les empreses britàniques.

Segons Wilson, cada any les companyies que arriben a un 30% o més de dones en el seu consell d’administració apareixen en color verd en el seu rànquing, que reserva el ambre a les que tenen entre un 20-30% de dones i deixa en vermell ” a les endarrerides, les empreses que fan poc o avancen molt lentament en la incorporació de directives”.

AMAYA LARRAÑETA  – 20 minutos