La Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès (Lleida) gestiona l’abastament d’aigua de la comarca, en la qual viuen 10.000 persones.

La gestió intel·ligent de l’aigua aplicant la tecnologia també ofereix benefici en les zones rurals. És el cas de l’experiència desenvolupada per Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès (Lleida), que després d’aplicar comptadors intel·ligents d’aigua a la comarca ha aconseguit arribar a un rendiment del 90% en el subministrament. A més amb les lectures, que es fan més regularment també, és més fàcil verificar qualsevol tipus d’incidència, fuita o trencament.

La Mancomunitat està constituïda per 11 municipis i disposa d’una xarxa de subministrament de més de 744 quilòmetres de longitud que abasta 1.736 connexions, en un àmbit geogràfic comprès per una superfície d’uns 710 km². La comarca té uns 10.000 habitants i, en total, la Mancomunitat comptabilitza 1424 abonats.

Es tracta d’una zona molt deshabitada amb municipis molt petits, d’entre 200 i 300 habitants, que es troben molt dispersos. Això suposava un inconvenient per a la gestió de la facturació, ja que el procés de lectura es feia en dues setmanes. A més de la dispersió, el parc de comptadors era massa antic. La mancomunitat del Solsonès va optar per digitalitzar el procés instal·lant 834 comptadors intel·ligents d’Sensus.

Notícia original completa a eSmartCity