Tot i que Espanya té ja la xarxa de fibra més extensa d’Europa amb més de 33 milions d’accessos i avancem ràpid en la digitalització de l’Administració, les empreses espanyoles ensopeguen, especialment pimes, en la transformació digital. Entre d’altres, per exemple, en la facturació per comerç electrònic estem sota de la mitjana europea.

Sens dubte, hi ha múltiples iniciatives que serveixen per cobrir la bretxa digital existent en les pimes espanyoles. Per exemple, ja en la quarta edició, el programa Creixement Empresarial impulsat per la Secretaria General d’Indústria i de la Pime (SGIPYME) té l’objectiu de donar suport als empresaris a desenvolupar un pla de creixement per a la seva empresa en l’àmbit d’innovació i digitalització, entre d’altres camps. Implantar certes mesures per, finalment, fer un seguiment de la implantació dels indicadors de millora identificats.

Els grans canvis tecnològics que han suposat una veritable revolució industrial han estat: el vapor, l’electricitat, els ordinadors i ara la intel·ligència de les dades. És a dir, la informació es converteix en la nova clau per prendre decisions transparents i basades en l’evidència; minimitzant riscos i, el més important, ajudant a predir el comportament dels clients i estar en el moment just en què necessiten satisfer alguna necessitat i/o desig.

Per això, independentment del sector que sigui, qualsevol pime hauria de considerar la transformació digital com una revolució, no com una tendència. No obstant això, hi ha diferències importants entre sectors en la seva transformació digital.

Recentment, en l’informe anual i-Pime de 2017 de l’Observatori Nacional de les Telecomunicacions i de la Societat de la Informació, es va publicar un indicador sintètic que permet abordar la comparativa dels nivells d’integració tecnològica en els diferents sectors. Per a les pimes i grans empreses, els majors valors apareixen en sectors com el de la informació i les comunicacions o el d’activitats professionals, científiques i tècniques, que arriben als 52 i 38,6 punts respectivament, dels 100 punts possibles que serien indicatius d’un nivell total d’integració de tecnologies per part de les empreses. Per contra, els sectors com el d’activitats immobiliàries, administratives i serveis auxiliars (27 punts) o la construcció (26 punts) són els que menys valor obtenen.

Convertir-se en una empresa digital requereix canvis molt més profunds que simplement invertir en l’última tecnologia digital. La transformació digital és la transformació del negoci modernitzant les àrees funcionals que conformen l’empresa, els processos, l’estratègia, els models de negoci, les operacions, els productes, l’enfocament de màrqueting, els objectius, etc., mitjançant l’adopció de tecnologies digitals. Això permet accelerar les vendes, augmentar el creixement del negoci i la rendibilitat. Totes les tecnologies digitals que conformen el procés de transformació digital es recolzen en la intel·ligència de les dades. La gestió i la posada en valor de múltiples dades que anteriorment no es manejaven o no es tractaven. Aquesta transformació digital té múltiples implicacions en el negoci, en la societat i amb impacte positiu al medi ambient. En primer lloc augmenta la intensitat d’ús dels actius. Per exemple, les plataformes de vehicles compartits eviten que els cotxes es quedin aparcats gairebé tot el dia.

En segon lloc, el digital respon millor a les necessitats reals d’usuaris oferint serveis i experiències, com en el cas dels cotxes compartits és la mobilitat en lloc de propietat. I, en tercer lloc, augmenta la productivitat gràcies a l’ús de tecnologies digitals com la intel·ligència artificial, la robotització o les noves eines de col·laboració digitals. Per exemple, les dades de localització i seguiment dels vehicles permeten a l’empresa conèixer el inventari i localització de la seva flota, així com quins són els models més demandats o en quines zones es fan servir més els seus vehicles per tal de millorar la seva estratègia futura .

Les empreses necessitaran buscar nous models de negoci, fonamentalment repensar els seus models operatius, renovar la forma en que atreuen i fomenten el talent digital, i considerar de nou com mesuren l’èxit del seu negoci d’una manera més transparent i fiable. Cada sector té les seves característiques específiques, i més encara cada pime, però en aquest procés hi ha almenys tres elements clau: 1) identificar, desenvolupar i llançar nous models de negoci digitals; 2) reexaminar cada aspecte de les operacions, i 3) comprendre i aprofitar les dades.

És important identificar quines són les necessitats i desitjos dels clients actuals o dels potencials i determinar quin és el valor de la proposta de l’empresa amb la qual aquest client actual o potencial ens triaria. De quina manera aconseguirem aquest valor i com es ho farem arribar al client. Juntament amb la forma de monetitzar aquesta proposta i l’estructura de costos s’aconseguiria un nou model de negoci. Per exemple, cada vegada més persones a les grans ciutats prefereixen no tenir un cotxe en propietat i utilitzar, per exemple, aquestes plataformes de vehicles compartits.

El replantejament de les necessitats dels clients i com es poden resoldre aquestes necessitats pot exigir que es desaprèn la forma actual de fer-ho, i que es desenvolupa un realment diferent procés de fabricació o de servei. L’ús de tecnologia que permeti l’automatització de processos o la col·laboració amb altres actors poden ajudar a l’hora de gestionar i examinar les operacions actuals de l’empresa. Per exemple, en les plataformes de vehicles compartits els processos de recollida i lliurament dels vehicles es fan amb una aplicació mòbil de manera que no cal personal de la plataforma com en els lloguers de vehicles habituals.

És hora que les pimes descobreixin i coneguin diferents eines que es basin en l’anàlisi de dades (big data) que ajudin a millorar el seu negoci. Hi ha eines especialitzades en integrar les dades recopilades des de diferents fonts. Les eines permeten interpretar les dades obtingudes, donar-los un valor als mateixos i dissenyar estratègies personalitzades que al final ens ajudin a millorar els nostres processos, productes, serveis, etc.

És evident que la transformació digital exigeix grans esforços, però també ofereix un futur endavant, no només a un sender de supervivència, però de vegades també a una autopista d’alt creixement i impacte social. Les pimes poden i han de transformar-se ja.

Iván García Miranda / Totti Könnölä  són CTO / CEO d’Insight Foresight Institute (IFI)