La veritable aportació seria una gestió de dades que emetés alertes quan els balanços estan en risc.

Després de la crisi econòmica viscuda en els últims anys, els supervisors financers s’han esforçat a crear un nou marc regulador que incideixi en la transparència de les inversions realitzades per totes les entitats que integren el sistema.

L’aplicació del big data o la gestió de dades per augmentar la transparència i disminuir els riscos podria ser determinant per evitar col·lapses econòmics com els esdevinguts recentment a la gran crisi de 2007-2017. Una gestió eficient de les dades que permetés crear alertes quan els balanços es trobessin en risc seria la gran aportació de l’era digital al sector financer.

Segons un estudi realitzat per una de les gestores independents de fons d’inversió més important del món, Fidelity, el creixent interès de les entitats financeres pel big data generarà en els propers tres anys un repunt de la inversió en aquesta tecnologia el 44% en 2017 al 64% el 2020, el que sens dubte incidirà en una millor compte de resultats.

Així, en l’anàlisi esmentat de Fidelity es demostra que el processament de les dades no només contribuirà a reduir les despeses de la banca, sinó que redundarà en un augment del 42% del benefici i del 25% en els ingressos, així com en una millora d’entre el 5% i 10% en la satisfacció de l’estalviador o inversor.

El rastre de la petjada digital de les factures electròniques també serà una altra bona font d’informació per conèixer més al client i estudiar la seva aversió al risc, per tal de perfilar el millor producte financer d’acord a les seves necessitats i evitar repunts de la ràtio de morositat innecessaris.

Projectes com sandbox -que ja s’ha implementat en el mercat britànic i que a Espanya acaba de sotmetre a consulta pública- permetrà que de forma normalitzada les fintech puguin accedir a les dades generades pels pagaments amb l’objectiu de llançar serveis i productes financers més personalitzats.

Aquesta gestió ad hoc més robotitzada gràcies a l’ús del big data han aconseguit rebaixar les voluminoses comissions de la banca i fer els serveis financers més competitius. Sens dubte, la gran aportació de les fintech al sistema financer. Malgrat això, en el sector asseguren que encara segueix existint marge de millora ja que actualment hi ha vuit milions d’euros sota gestió amb una comissió molt elevada.

Si l’any 2010 la gestió d’actius financers que seguia vinculada a fonamentals econòmics i basada en l’experiència humana resultava molt elevada, de l’entorn del 90% enfront del 10% de la inversió robotitzada, actualment passa tot el contrari. Els robots gestionen actualment el 50% de les inversions mentre que l’altre 50% segueixen sent decisions humanes basades en el coneixement dels fonamentals econòmics.

Sembla, per tant, que la revolució digital en el sistema financer apareix com una cosa totalment positiu no només per a les noves sinó també per a les velles entitats financeres, que aconsegueixen oferir experiències noves de l’estil de les fintech, i els propis clients. Gràcies a ella, és possible que l’augment en la qualitat del servei d’assessorament eviti casos com les preferents, que van permetre la venda de productes a perfils inversors que no les entenien.

Però perquè això sigui possible es requereix mantenir la tolerància i flexibilitat que tenen aquestes companyies en relació a les provisions financeres. El paper de mer intermediari de les fintech ha creat un debat sobre la necessitat de complir o no amb les rigoroses exigències de capital requerides per la regulació financera europea i mundial i que solen ser l’origen de les comissions bancàries de les entitats tradicionals.

El resultat d’una reflexió meditada i consensuada impactarà notablement en el sector financer espanyol dels propers anys.

María Rosa Rotondo, CincoDías