Un últim informe de Gartner és contundent: “el 28% de la despesa en els principals mercats de TI de les empreses es traslladarà al núvol el 2022, enfront del 19% el 2018”.  El creixement de la despesa de TI de les empreses en ofertes basades en cloud computing serà més ràpid que el creixement en ofertes tecnològiques tradicionals que no són al núvol. Malgrat aquest creixement, les ofertes tradicionals seguiran constituint el 72% dels ingressos potencials per als mercats de TI empresarials en 2022, segons les previsions de la signatura analista.

“El canvi de la despesa de TI empresarial a noves alternatives basades en el núvol és implacable, tot i que s’està produint al llarg de molts anys a causa de la naturalesa de TI empresarial tradicional”, explica Michael Warrilow, vicepresident de Recerca de Gartner. “El canvi al cloud destaca l’atractiu d’una major flexibilitat i agilitat, que es percep com un benefici de la capacitat sota demanda i els preus de pagament per ús en el núvol”.

Més de 1,3 trilions de dòlars (1,1 bilions d’euros) en despeses de TI es veuran afectats directament o indirectament per la translació al núvol per 2022. Els proveïdors que puguin capturar aquest creixement impulsaran l’èxit a llarg termini durant la pròxima dècada.

Gartner recomana que els proveïdors de tecnologia utilitzin el canvi de núvol com una mesura d’oportunitat de mercat. Han d’avaluar les taxes de creixement i les oportunitats de mida de mercat abordable en cadascuna de les quatre categories de canvi del núvol: infraestructura del sistema, programari d’infraestructura, programari d’aplicació i ‘terciarització’ de processos comercials.

Segons Gartner, el major canvi en el núvol abans de 2018 va ocórrer en el programari d’aplicacions, particularment impulsat per la gestió de relacions amb els clients (CRM). CRM ja ha arribat a un punt d’inflexió en què es produeix una major proporció de despesa en el núvol que en el programari tradicional. Aquesta tendència continuarà i s’ampliarà per cobrir segments de programari d’aplicacions addicionals, inclosos suites d’oficina, serveis de contingut i serveis de col·laboració, fins al final de 2022. El programari de l’aplicació conservarà el major percentatge de canvi del núvol durant aquest període.

Per a l’any 2022, gairebé la meitat dels ingressos potencials seran a la infraestructura del sistema i el programari d’infraestructura, insisteix Gartner. La infraestructura del sistema serà el segment de mercat que canviarà més ràpid d’aquí a quatre anys a mesura que els actius actuals assoleixin l’estat de renovació. A més, actualment representa el mercat amb el mínim de canvis en el núvol. Això es deu a les inversions anteriors en el maquinari del centre de dades, la virtualització i el programari del sistema operatiu del centre de dades i els serveis de TI, que sovint es consideren costosos i inflexibles.

COMPUTING

Imatge de Upcoming Research: Cloud Management Platforms