Un informe de Gartner en què s’ha enquestat gairebé 500 directius ha reflectit que les prioritats dels CEO estan canviant per adoptar el negoci digital.

Quines són les preocupacions principals d’un CEO el 2018? Gartner té la resposta. La consultora ha dut a terme un informe en què ha enquestat 460 alts executius (amb més de 50 milions de dòlars d’ingressos anuals) durant el quart trimestre de l’any passat per tal d’examinar els seus problemes de negoci, incloent l’impacte de les seves agendes tecnològiques.

La idea clau de l’estudi és clara: si bé posar en marxa el creixement d’una empresa és difícil d’aconseguir, els directius es concentren a millorar l’estructura de les seves empreses, sobretot en els negocis digitals. La tecnologia de la informació segueix sent una prioritat alta per al CEO, fent esment sobre la transformació digital en particular.

“Tot i que el creixement segueix sent la principal prioritat del CEO, hi va haver una caiguda significativa en les declaracions d’aquest any, el 58% el 2017 a només el 40% el 2018. Això no vol dir que els CEO estiguin menys enfocats en el creixement, sinó que mostra que estan canviant la perspectiva sobre com obtenir-“, ha explicat Mark Raskino, vicepresident i Gartner Fellow . “La categoria ‘corporativa’, que inclou accions com ara nova estratègia, associacions corporatives i fusions i adquisicions, ha augmentat significativament per convertir-se en la segona major prioritat”.

Les claus més sonades

La força laboral ha augmentat ràpidament aquest any per convertir-se en la quarta major prioritat, en comparació amb l’any passat que estava en el setè lloc. És més, la quantitat de directors executius que han mencionat la força de treball entre els seus tres principals prioritats augmentar del 16 al 28%. Quan se’ls va preguntar sobre les limitacions internes més importants per al creixement, els problemes dels empleats i el talent van estar al cim. Els CEO van dir que la manca de talent i la capacitat de la força de treball és el major inhibidor del progrés comercial digital.

Els CEO també reconeixen la necessitat d’un canvi cultural, un aspecte clau de la transformació digital. L’Enquesta Gartner CIO 2018 va descobrir que els CIO van coincidir que era una preocupació d’alta prioritat, però només el 37% dels CEO van dir que es necessita un canvi de cultura significatiu o profund per al 2020. No obstant això, quan les empreses que tenen una iniciativa digital en marxa es comparen amb les que no, la proporció de persones necessitades de canvi cultural va augmentar al 42%. “Els canvis culturals més importants que s’han vist és que els directors executius pretenen fer que la cultura sigui més proactiva, col·laborativa, innovadora, enfortida i centrada en el client. També valoren molt el pas a una cultura més digital i centrada en la tecnologia”, ha esmentat Raskino.

Quant a si els enquestats tenien una iniciativa de gestió o un programa de transformació per fer que el seu negoci fos més digital, el 62% van dir que sí. D’aquestes organitzacions, el 54% va indicar que el seu objectiu digital és transformacional, mentre que el 46% va dir que l’objectiu de la iniciativa és l’optimització.

Quan se’ls va demanar que descrivissin els seus cinc principals prioritats de negoci, el nombre d’enquestats que han mencionat la paraula digital a mínim un cop va augmentar del 2,1% en l’enquesta de 2012 al 13,4% el 2018. De fet, el 61 % dels enquestats té la intenció d’augmentar la despesa en TI aquest any, mentre que el 32% planeja no fer cap canvi en la despesa, i només el 7% preveu retallades de despeses.

Així mateix, la innovació també va ser un dels punts més esmentats. L’enquesta va mostrar que el percentatge d’enquestats que pensen que la seva empresa és pionera en innovació ha assolit un màxim del 41% enfront del 27% el 2013.

“Els CIO han d’aprofitar aquest sentiment encoratjant als seus líders empresarials a assumir compromisos per al canvi al negoci digital”, ha manifestat Raskino. “No obstant això, el canvi digital superficial pot ser una forma perillosa d’autoengany. El compromís del CEO s’ha de basar en fonaments profunds, com el valor real del client i una economia disciplinada”.

Computerworld