Aquests projectes, cofinançats amb fons Feder, neixen de la cooperació entre 23 empreses i 18 centres públics d’investigació de la Regió, de cara a experimentar i explorar noves oportunitats tecnològiques i de mercat que donin com a resultat productes o serveis en un nou nínxol d’activitat.

La Conselleria d’Ocupació, Universitats, Empresa i Medi Ambient ha concedit 4.301.000 euros en subvencions per desenvolupar fins a 2021 vuit projectes identificats com innovadors, d’especialització intel·ligent i estratègics per a la Regió de Múrcia.

Aquests projectes, cofinançats amb fons Feder, neixen de la cooperació entre 23 empreses i 18 centres públics d’investigació de la Regió, de cara a experimentar i explorar noves oportunitats tecnològiques i de mercat que donin com a resultat productes o serveis en un nou nínxol d’activitat.

Així, es tracta de programes d’I + D que parteixen de la col·laboració publicoprivada, i sempre en àmbits d’especialització intel·ligent identificats com a tals en l’Estratègia RIS3Mur de la Comunitat.

Aquestes iniciatives, finançades de mitjana amb 538.000 euros cadascuna, tenen en comú la seva gran dimensió, l’elevat risc tecnològic, la projecció comercial en l’àmbit global i l’establiment de vincles duradors entre les empreses i els investigadors.

Entre aquestes iniciatives es troben, per exemple, la que investigarà una solució per produir un composite procedent de fonts naturals com la closca d’arròs i d’ametlla, per tal d’aplicar els resultats per a l’elaboració de soles de calçat innovadores.

Sota la denominació de ‘Ecocomposite’, el projecte el desenvolupa un consorci que integren quatre empreses i el Centre Tecnològic del Calçat i del Plàstic de la Regió.

Un altre exemple és el projecte ‘Pipeces’, liderat per Estrella de Llevant, i que també integren altres dues empreses, a més de l’Institut Espanyol d’Oceanografia i la Universitat de Múrcia.

El seu propòsit és obtenir un tractament dels subproductes de l’empresa cervesera per minimitzar l’impacte mediambiental d’aquests residus, mitjançant un estudi dels components a incorporar en pinsos de peixos d’aqüicultura.

Els altres sis projectes tenen com a objectius millorar la composició del vi la a les noves exigències dels consumidors; desenvolupar un hivernacle 4.0 que perfeccioni tots els seus processos; dissenyar un nou tipus d’asfalt ‘intel·ligent’ que involucri empreses murcianes; investigar solucions sostenibles per als residus de les escumes de poliuretà; desenvolupar productes d’alimentació i cosmètica a partir de diferents varietats de quinoa ecològica; i construir un sistema d’observació oceanogràfic mòbil.

El conseller d’Ocupació, Universitats, Empresa i Medi Ambient, Javier Celdrán, ha donat a conèixer aquest dijous les ajudes i destaca que “la finalitat última no només és el llançament al mercat de nous productes o serveis, sinó també que aquests serveixin com ‘ de reclutament ‘a altres empreses i emprenedors, per ampliar així aquest nínxol d’activitat”.

Els grups receptors d’aquestes subvencions són agrupacions voluntàries d’agents del Sistema Regional de Ciència, Tecnologia i Empresa. Aquestes agrupacions estan integrades per un mínim de cinc agents del Sistema, i almenys dos d’ells són empreses.

A més, la participació empresarial en tots els projectes és com a mínim del 30 per cent del pressupost, amb un període d’execució d’entre 18 i 48 mesos.

Els líders dels consorcis són l’empresa Capiccio (projecte ‘Ecocomposite’); Estel de Llevant ( ‘Pipeces’); la UPCT (projecte ‘Oomur’ per a un sistema d’observació oceanogràfic); el Grup Toro Verd ( ‘Ecoquinoa’, per a diversos usos comercials de la quinoa); el Centre Tecnològic del Moble i la Fusta ( ‘Bioemerger’, que aborda els residus de les escumes de poliuretà); el Centre Tecnològic de la Construcció ( ‘Fatlap’, sobre mescles asfàltiques), i finalment el Encebes-Csic, tant en el projecte ‘Berries 4.0’ per a nous hivernacles com en el ‘Vid4Vino’ per a millora de la composició del vi.

Les iniciatives desenvolupades per aquestes agrupacions poden ser de dos tipus: d’una banda, projectes de recerca industrial (encaminats a adquirir nous coneixements que puguin ser útils per desenvolupar nous productes, processos o serveis) o bé projectes de desenvolupament experimental (en els quals es empren coneixements i tècniques ja existents, amb vistes ara a la creació de prototips o l’elaboració de projectes pilot).

INNOVATICIAS