El dèficit tecnològic i científic i l’alta quota en tasques administratives, riscos de la digitalització.

L’era de l’automatització suposa i, sobretot, suposarà un autèntic terratrèmol per al món del treball. Afecta a tots, però les dones s’enfronten a aquesta revolució tecnològica des d’unes barreres i debilitats pròpies, que els experts anomenen a tenir en compte per actuar a la bestreta i poder reduir al màxim les conseqüències negatives d’aquesta transformació.

Un informe recent de Mckinsey Global Institute estima que el 2030 entre el 7% i el 24% de les dones treballadores necessitaran canviar de lloc de treball i habilitats per seguir ocupades.

Aquesta “transició”, expliquen, les portarà, si la encaren amb èxit, a aspirar a llocs més qualificats. L’anàlisi es basa en l’exercici d’anticipar quants llocs de treball es ‘guanyaran’ en els propers anys pel creixement econòmic, canvis demogràfics, inversió i innovació tecnològica; quants canviaran per una automatització parcial i quants desapareixeran.

En les seves conclusions, indiquen a més que el 20% dels llocs de treball per a homes i les dones és possible que es perdin per l’automatització, en poc més d’una dècada. Encara esperen que l’oferta de nous llocs de treball sigui d’unes proporcions similars.

Notícia original completa a La vanguardia