Més del 90% de les ocupacions professionals ja requereixen alguna competència en TIC i el nombre de llocs de treball que requereixen habilitats tecnològiques augmentarà en 16 milions per a l’any 2020. Són dades de la Unió Europea recollits en l’Informe immune sobre l’estat del Coding , que deixen clar la importància que les disciplines relacionades amb les noves tecnologies tenen en el mercat laboral actual i futur.

A més, continua l’informe, la demanda de professionals qualificats en el sector TIC creix un 3% cada any. Una demanda que no cobreixen el nombre de graduats que cada any surten de les universitats espanyoles. Això es tradueix en una bretxa entre l’oferta d’ocupació i el talent disponible que resulta difícil cobrir. Segons l’informe elaborat per immune, “si ningú pren cartes en aquest assumpte, abans de 2020 hi haurà una escassetat de fins a 900.000 professionals de TIC a tot Europa”.

A aquesta escassetat de talent format, cal sumar, segons indica l’informe immune, que els perfils professionals del sector TIC “es redefineixen a un ritme molt més ràpid del que és capaç d’adaptar-se el sistema educatiu”. Tot això es tradueix en que el 41% de les empreses europees que recluten o intenten contractar especialistes en TIC tenen dificultats per cobrir les vacants, conclou l’informe.

El coding, de hobby a sortida professional

La ràpida evolució del sector TIC ha facilitat, segons immune, la creació de nous perfils professionals a mesura que es desenvolupaven noves tecnologies. Aquest és el cas del coding, que ha cobrat especial importància donat l’impacte de les noves tecnologies en tots els sectors industrials.

Segons l’informe immune, actualment la major part dels desenvolupadors ho consideren un hobby, i un terç dels desenvolupadors professionals reconeix que té menys de cinc anys d’experiència.

Baixa penetració dels estudis STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques)

El dèficit de talent TIC a Europa ha anat in crescendo en l’última dècada, l’informe elaborat per Immune posa de manifest que el baix nombre de professionals disponibles ve en gran mesura de la manca de graduats. Segons les dades de l’informe dins de l’Europa dels 28 es van graduar un 30% més d’alumnes en Ciències Socials i Empresarials, que en estudis STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques).

A això se suma la bretxa de gènere que mostra el sector de les noves tecnologies, on les dones representen només el 3% dels graduats en tot el món.

Autodidactes i formació no reglada

Segons l’Informe immune, a més de l’escassetat de talent, cal posar atenció al fet que, a Espanya, només el 19% dels professionals TIC espanyols tenen les competències necessàries per a l’exercici dels seus rols declarats. El buit que existeix en l’oferta formativa es supleix amb vies alternatives, que en molts casos no cobreixen els estàndards de qualitat i coneixements necessaris per a generar a professionals formats.

Segons aquest informe gairebé el 90% de tots els desenvolupadors es reconeixen com autodidactes a l’hora d’aprendre un nou llenguatge, marc o eina, i entre els desenvolupadors professionals, gairebé la meitat afirma que ha realitzat cursos MOOC (Massive Online Open Courses), mentre que una quarta part ha participat en algun hackathon per rebre formació. L’informe Immune també assenyala que és habitual trobar desenvolupadors professionals amb una gran experiència que no han completat un grau (12%), mentre que una mica més del 9% ha completat només l’educació secundària.

Així mateix, la rapidesa amb la que canvia el sector i apareixen noves tecnologies i llenguatges de programació obliga els professionals d’IT a estar aprenent de forma constant per seguir en actiu.

El sector tecnològic té per tant una clara necessitat de posar en marxa programes de formació desenvolupats específicament per a cobrir aquesta demanda. L’informe Immune destaca que “la dependència dels sistemes econòmics mundials de la tecnologia per seguir creixent i garantint el benestar social, fan ineludible replantejar com generem talent i quin tipus de talent estem cultivant. Alinear les vies d’accés a coneixement amb la demanda actual generant models pràctics que atreguin l’atenció dels més joves; ajustar el desenvolupament d’habilitats socials i coneixements tècnics a la demanda de les empreses, i potenciar la innovació i l’esperit emprenedor, són alguns dels reptes educatius actuals per formar els professionals del futur”.

RRHHdigital