Aquesta classe d’activitat d’aprenentatge ofereix un model ideal per a tots aquells docents que busquen la manera d’integrar l’ús d’Internet a l’aula.

Anomenem webquest a una activitat d’aprenentatge, estructurada i guiada per un docent, que planteja una tasca ben definida la realització requereix que els alumnes utilitzin uns determinats recursos en línia, prèviament seleccionats pel propi professor per evitar que els alumnes perdin hores navegant a la recerca d’informació rellevant. L’objectiu últim de l’activitat és que l’alumnat pugui apropiar-se, interpretar i donar ús a la informació a la qual ha tingut accés , adoptant una actitud proactiva i convertint-se en co-responsables del seu propi aprenentatge.

Bernie Dodge, docent de la Universitat Estatal de San Diego (EUA), va ser un dels primers a intentar definir i estructurar aquest tipus d’activitat d’aprenentatge. El 1995 la va explicar com “una activitat basada en la indagació en la qual part o tota la informació amb la qual interactuen els alumnes prové de recursos a Internet”. Segons què busquem fomentar amb la seva realització, la webquest serà plantejada com una activitat de curta durada (quan privilegia l’adquisició de coneixements d’una matèria concreta) o de llarga durada (si es pretenen fomentar actituds de deducció, inducció i abstracció).

Passos en la producció d’una webquest

  1. Introducció: Els alumnes han de saber exactament quina és la seva tasca individual i quin ha de ser el resultat final de la recerca (crear una presentació, produir un diari en línia, etc.). El docent ha d’establir el marc adequat a nivell educatiu (posant-los en antecedents, vinculant el tema de la webquest amb lliçons anteriorment impartides a l’aula, etc.) i tècnic (impartint consells generals sobre les TIC, o concretes sobre les eines suggerides per ell) . És possible que els alumnes necessitin treballar en grups i decidir entre ells com dividir les seves tasques.
  2. El procés: El docent guiarà els alumnes a través d’un conjunt d’activitats i tasques d’investigació, utilitzant un conjunt de recursos predefinits. No hi ha cap raó per la qual els recursos impresos hagin de quedar totalment al marge d’una webquest, ja que incloure’ls amplia les habilitats que necessiten per completar la tasca. Els estudiants han de tenir orientació sobre com presentar els resultats de l’activitat (a través de diagrames?, de murals?).
  3. Conclusió: Una webquest finalitzada amb èxit és una webquest en la qual els alumnes tenen coneixement del que han après durant la seva realització.

Marcos Merino – TICbeat