Tres són les lleis de la robòtica: 1ª Un robot no farà mal a un ésser humà ni permetrà, per inacció, que un ésser humà prengui mal; 2ª Un robot ha d’obeir les ordres donades pels éssers humans, excepte si aquestes ordres entressin en conflicte amb la primera Llei; i 3ª Un robot ha de protegir la seva pròpia existència sempre que això no entri en conflicte amb la primera o la segona llei. Així van ser formulades per primera vegada per l’escriptor Isaac Asimov en 1942 en la seva obra “Cercle viciós”, icona de la ciència ficció que, però, s’ha convertit en una referència ètica en el món dels robots. Anys més tard, el 1985, va afegir una nova Llei ( “La Llei zero”) en la seva novel·la “Robots i Imperi” que resa: Un robot no farà mal a la Humanitat ni permetrà, per inacció, que la Humanitat prengui mal.

En plena efervescència robòtica, i davant la imminència d’una invasió d’androides que s’ocupin de tasques de la llar, cura de malalts, etc., s’està treballant en humanoides “tous” o “softrobotics”, dissenyats amb materials flexibles que evitin fer mal als humans. A més dels coneguts “NAO” i “Pepper”, ja existeixen uns altres com “Maggie” (usat per a la rehabilitació de trastorns neuronals) o “Amor” (braç robòtic assistencial per a cuines adaptades a persones discapacitades). Tampoc serà estrany la normalització dels cyborgs, persones amb elements robòtics integrats (i, potser, també al contrari), dotats amb facultats superiors a les de l’ésser humà convencional, el que els proporciona més facilitat per desenvolupar determinades tasques; i que, en tot cas, aconseguiran eradicar moltes de les discapacitats físiques que avui no tenen cura.

I la idea és que els robots no es limitin a ser mers artefactes mecànics, sinó que, amb la finalitat de facilitar-nos la vida, disposin d’intel·ligència artificial (IA) capaç aprendre els nostres gustos, preferències i costums ( “Machine learning”), controlant la domòtica de la llar i dirigint-se a nosaltres mitjançant ordres de veu, com ja pot fer la tecnologia “Alexa” d’Amazon.

Notícia original completa a byte