El conveni del col·laboració entre la Universitat de Girona (UdG), el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF) i Col·legi Oficial d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya (COETIC) que té per objectiu establir un marc de col·laboració estable en l’àmbit de la informàtica entre totes les institucions signatàries per a potenciar la relació entre la Universitat i els Col·legis Professionals, s’ha signat el passat 12 de desembre de 2018 a la seu de la UdG. Han firmat l’acord, el rector de la UdG, Joaquim Salvi Mas, el degà del COEINF, Eduard Martín i el degà del COETIC, Miquel Conesa en representació de cadascuna de les entitats.

Entre els acords, les entitats es comprometen a compartir, potenciar i fer difusió de la formació reglada en l’àmbit informàtic de l’EPS com a camí per assegurar la qualitat i l’excel·lència dels professionals formats a Girona i incentivar la formació continua reglada durant la vida professional, així com a compartir i fer difusió de les activitats organitzades dins de l’àmbit informàtic de l’EPS, el COEINF i el COETIC a través dels canals que oportunament s’estableixin, organitzant conferències i exposicions conjuntes, que se celebraran indistintament a les instal·lacions de l’EPS, del COEINF o del COETIC.

Així mateix, col·laboraran en la captació de futurs estudiants en l’àmbit informàtic per l’EPS, i respectivament, la captació de futurs col·legiats pel COEINF i pel COETIC com a garantidors de la regulació i qualitat de les TICs i promovent el compliment dels codis deontològics marcats pels Col·legis.