Malauradament només quan la desgràcia es torna veritat, és quan es recordem del que veritablement és important.

La injustícia de la història ha fet que de vegades oblidem part de la nostra identitat, del nostre territori. Ara li ha tocat a les terres de l’Ebre: el paradís oblidat del nostre petit país.

En aquestes hores difícils, és quan tots hi posem cap i ens recordem del paradís perdut que no cuidem. Cal canviar això en tots els aspectes de la vida. I també en la tecnologia.

El desenvolupament equilibrat d’un país te al “territori” la seva força natural. Procurar repartir esforços, prendre atenció i adaptar les activitats, repartint la riquesa i promovent que la gent pugui desenvolupar la seva vida a tot el nostre territori és una tasca fonamental per a que l’equilibri vital pugui tirar endavant.

La tecnologia hauria de ser una palanca decisiva en la tasca d’equilibrar la riquesa i equilibrar la potència de tots els territoris. El gegant Barcelona l’hem de cuidar, però no per això hem d’oblidar tota la riquesa més enllà de l’àrea metropolitana: segurament sumada és més forta que la pròpia capital. I en aquest sentit és necessari centrifugar la força de la capital per enriquir, dotar de vitalitat i promoure l’activitat al nostre territori.

Hores d’ara les terres de l’Ebre -les magnífiques, bellíssimes i riques terres de l’Ebre- pateixen. I no ens ho podem permetre. Un pulmó del nostre país defalleix i cal que sigui el darrer cop.

Nosaltres, des de la nostra modèstia, no deixarem de donar suport a tots els professionals TIC que treballen amb excel·lència a les terres de l’Ebre, i ens deixarem la pell per a que puguin exercir la nostra professió allà: desenvolupant tecnologia que permeti progressar en el manteniment de la població, la generació de riquesa i la millora de les condicions econòmiques i vitals d’aquella zona. Les comunicacions de darrera generació, l’avanç imparable de la robòtica i l’automatització dels processos, cal que es traslladin al món productiu de la pagesia, del món “rural” -en un ampli sentit de la paraula-. La tecnologia ha de superar la seva transcendència metropolitana i d’una manera definitiva ser el motor que utilitzat com a eina per a l’economia de sempre, pugui ajudar a regenerar el territori, i per tant ajudar a que la despoblació s’aturi.

Avui són les terres de l’Ebre que ens trenquen l’ànima… però no podem permetre que cap bacinet del país ho torni a fer. I la tecnologia aplicada i el seu desenvolupament estic convençut pot ajudar.

Eduard Martin Lineros
Degà del Col·legi d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya