La privacitat de les nostres dades a Internet està sent qüestionada durament, arran de l’escàndol de Cambridge Analytica. Diversos experts afirmen que si la privacitat deixa d’existir, la millor solució és tenir dret a vendre els nostres dades.

La privacitat en les xarxes socials i a Internet en general està sent durament qüestionada diàriament. Les persones cada vegada tenen més aversió al possible robatori de les seves dades personals, que les grans empreses poden exercir amb els seus usuaris.

Però, com podem aturar això? La defensora dels drets de dades Brittany Kaiser, la qual ha testificat aquest any per explicar com Cambridge Analytica havia fet ús de les dades de milions d’usuaris de Facebook , afirma que si la privacitat ja no existeix, llavors les persones hauríem de tenir almenys el dret de treure profit de la nostra pròpia informació personal.

“La privacitat no existeix en una era de crisi posterior a Facebook” , va explicar Kaiser al cim Bloomberg Sooner Than You Think a Singapur.

Aquesta opinió està generalitzant entre d’altres experts, així com entre usuaris de diverses xarxes socials com Facebook. Les grans empreses en línia com Google es recolzen en les dades que les persones han compartit sense cap compensació econòmica a canvi.

Així, Kaiser afirma que “els actius digitals que produeixes tots els dies són el teu propi valor humà. Hauries de ser capaç de posseir-los i hauries de poder compartir la monetització d’això.”

Les teves dades personals et pertanyen

Tenir la propietat i el control de totes les teves dades hauria de ser indispensable, des dels teus tendències polítiques, els teus registres mèdics i fins a les recerques dels productes que més t’interessen. Amb aquest emmagatzematge de les teves dades cada persona podria decidir què fer exactament amb ells, i no que altres ho decideixin per ells i obtinguin tot el benefici per això.

En tenir emmagatzemats els nostres dades, podríem decidir si volem vendre’ls, donar-los un ús limitat a canvi de rebre un servei gratuït (com ara Facebook) o guardar-los de forma privada sense compartir-los amb ningú.

A la Unió Europea el Reglament general de protecció de dades té com a principal objectiu  protegir les dades personals dels usuaris a Internet. És a dir, s’han imposat normes més estrictes per a la salvaguarda de les dades enfront de les empreses.

Com afirma Kaiser, les dades han de ser tractats com un altre bé material que posseeixen els usuaris i que no han de ser robats: “Igual que amb Airbnb: si algú va a utilitzar els seus actius físics, esperarà acordar un preu i el que faran amb ell abans de lliurar les claus de casa “, explica.

Així que, si la privacitat deixarà d’existir a Internet, per què no traiem almenys benefici d’això?

via | Bloomberg

Alicia Ruiz Fernández – TICbeat