Com cada 11 de setembre, representats del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya han participat en la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanovas en el marc d’actes institucionals de la Diada Nacional de Catalunya, junt amb altres entitats de la societat civil catalana, govern de la Generalitat i partits polítics.

En aquesta ocasió, el Col·legi ha estat representat per Karina Gibert, Vicedegana de Big Data i Data Science i per Maria del Pilar Oller – Vicedegana de Bioinformàtic. El fet que el col·legi el representin dues de les nostres vicedeganes vol posar de manifest la gran importancia que té per a la professió la participació de la dona, i fer-les visibles i ajudar a reduir l’allunyament, pel que fa a participació, entre homes i dones en els entorns STEM.